Brock Fencing Open 2017

Hosted by the Brock University Varsity Fencing Team and Niagara Swords Fencing Club

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Results 2011 2011 Senior Women's Foil

2011 Senior Women's Foil

E-mail Print PDF

Senior Women's Foil - Brock Open 2011

Poules, round no 1

Poule no 1 V/M Indicator HS
GOMERSALL Alison Qfc V 4 V V 2 0 3/6 -1 21
TRETHEWEY Caileigh Tre 3 4 V V 2 0 2/6 -6 19
EIDUKAS MOONEY Dayna Rye V V V V 4 0 4/6 5 24
DEVRIES Jessica (mav) Qfc 4 2 1 V 1 1 1/6 -12 14
HORLACHER MONTPETIT Keolani Nia 0 3 0 1 0 0 0/6 -26 4
BRANSCH Kiah Uto V V V V V 1 5/6 12 26
LI Angela Hhf V V V V V V 6/6 28 30

Poule no 2 V/M Indicator HS
BOGDANOVICH Samantha Rye 2 3 1 4 2 2 0/6 -16 14
HICKS Brittany Mac V 4 0 V 0 0 2/6 -12 14
FISHER Christine Nia V V 0 1 0 0 2/6 -16 11
BOUCHER Chantal Rmc V V V V V V 6/6 26 30
HUI Andrea Uwo V 4 V 1 4 1 2/6 -5 20
CHUA Nancy Qfc V V V 2 V 2 4/6 8 24
HO Fidelia Uto V V V 0 V V 5/6 15 25

Poule no 3 V/M Indicator HS
HURTADO Emilia Uwo 2 1 V V 0 4 2/6 -9 17
SUN Faye Qfc V 0 V V 3 V 4/6 3 23
FOUNTAIN Jacqueline Wfc V V V V 2 V 5/6 17 27
TURNER Nicole Una 3 2 1 0 1 1 0/6 -22 8
CASTIEN Francis Rmc 3 4 2 V 0 3 1/6 -8 17
VICKERS Beth Mac V V V V V V 6/6 24 30
TEGHTMEYER Meghan Tre V 2 1 V V 0 3/6 -5 18

Poule no 4 V/M Indicator HS
ROGERS Anna Qfc V V V V V V 6/6 26 30
PEETERS Courtney Tre 0 4 1 V 2 2 1/6 -11 14
FORDE Alison Xel 1 V V V V 3 4/6 2 24
BEAUDETTE Jennifer Nia 1 V 0 V V V 4/6 0 21
FERNANDES Michelle Uwo 2 2 4 4 V V 2/6 -2 22
CURRAN Megan Una 0 V 4 2 4 V 2/6 -6 20
DESGAGNE Danelle Rmc 0 V3 V 4 0 4 2/6 -9 16

Poule no 5 V/M Indicator HS
HAMELIN Lucie Met 1 V V 4 2 0 2/6 -8 17
WANG Mengqi Uto V V V V 4 V 5/6 11 29
CHIN Nicole Qfc 4 4 V 4 0 3 1/6 -7 20
FAN Jasmine Uwo 1 2 2 3 0 V 1/6 -14 13
LINK Sara Tre V 2 V V 0 2 3/6 -5 19
MOYANO Daniella Rmc V V V V V 4 5/6 18 29
LI Jia Hua Hhf V 4 V 2 V3 V 4/6 5 24

Poule no 6 V/M Indicator HS
CAMPBELL Kelly Mac 1 V V3 V 4 V 4/6 6 23
LI Karina Hhf V V V V3 V V 6/6 20 28
LANGE Jennifer Nia 1 0 2 1 1 1 0/6 -24 6
CHAN Tiffany Qfc 2 0 V V V 4 3/6 4 21
WORRON Stephanie Tre 2 2 V 0 0 V 2/6 -8 14
LEE Delia Yrk V 4 V 2 V V 4/6 8 26
MADDALENA Alicia Uwo 2 1 V V 3 3 2/6 -6 19

Poule no 7 V/M Indicator HS
BROCK Sascha Met 4 2 V 2 0 V 2/6 -5 18
TAYLOR Helen Nia V 3 V V 3 V 4/6 9 26
LANDON BROWNE Ayesha Car V V V V 0 4 4/6 7 24
LEE Florence Rye 0 0 0 2 2 0 0/6 -26 4
SHERYAR Luzha Qfc V 1 2 V 0 1 2/6 -10 14
SIBERT Catriona Ott V V V V V V 6/6 24 30
RAMIREZ-REEVES Zoe Uwo 3 2 V V V 1 3/6 1 21

Poule no 8 V/M Indicator HS
MCCAFFREY Maddy Tre V 0 V 1 V V 4/6 3 21
CHAN Crystal Mac 3 0 4 1 V V 2/6 -7 18
LI Michelle Tfc V V V V V V 6/6 24 30
MAISONNEUVE Alexandra Ccs 3 V 1 2 V 1 2/6 -8 17
JARVIS Miranda Uto V V 3 V V V 5/6 19 28
DEBONO Lindsay Uwo 0 2 0 1 0 1 0/6 -26 4
PATTERSON Sarah Qfc 2 3 2 V 0 V 2/6 -5 17


Tableau de 64

1 LI Angela Hhf
LI Angela
64
LI Angela
33 PATTERSON Sarah Qfc 15/1
BROCK Sascha
32 BROCK Sascha Met 15/8
LI Angela
17 LANDON BROWNE Ayesha Car 15/6
LANDON BROWNE Ayesha
48 PEETERS Courtney Tre 15/14
CHUA Nancy
49 DEVRIES Jessica (mav) Qfc 15/5
CHUA Nancy
16 CHUA Nancy Qfc 15/1
LI Angela
9 MOYANO Daniella Rmc 15/8
MOYANO Daniella
56 LEE Florence Rye 15/0
MOYANO Daniella
41 HURTADO Emilia Uwo 15/7
BEAUDETTE Jennifer
24 BEAUDETTE Jennifer Nia 15/11
MOYANO Daniella
25 CHAN Tiffany Qfc 15/13
CHAN Tiffany
40 WORRON Stephanie Tre 15/7
JARVIS Miranda
57 15/5
JARVIS Miranda
8 JARVIS Miranda Uto
SIBERT Catriona
5 SIBERT Catriona Ott 15/6
SIBERT Catriona
60
SIBERT Catriona
37 CHAN Crystal Mac 15/0
LINK Sara
28 LINK Sara Tre 15/12
SIBERT Catriona
21 SUN Faye Qfc 15/1
HICKS Brittany
44 HICKS Brittany Mac 15/12
BRANSCH Kiah
53 LANGE Jennifer Nia 15/12
BRANSCH Kiah
12 BRANSCH Kiah Uto 15/4
SIBERT Catriona
13 WANG Mengqi Uto 15/3
WANG Mengqi
52 TURNER Nicole Una 15/1
WANG Mengqi
45 FISHER Christine Nia 15/6
FISHER Christine
20 EIDUKAS MOONEY Dayna Rye 15/5
LI Michelle
29 TEGHTMEYER Meghan Tre 15/4
TRETHEWEY Caileigh
36 TRETHEWEY Caileigh Tre 12/8
LI Michelle
61 15/2
LI Michelle
4 LI Michelle Tfc
SIBERT Catriona
3 BOUCHER Chantal Rmc 8/0
BOUCHER Chantal
62
BOUCHER Chantal
35 MADDALENA Alicia Uwo 15/2
FERNANDES Michelle
30 FERNANDES Michelle Uwo 15/6
BOUCHER Chantal
19 LI Jia Hua Hhf 15/4
LI Jia Hua
46 CHIN Nicole Qfc 15/6
TAYLOR Helen
51 BOGDANOVICH Samantha Rye 15/7
TAYLOR Helen
14 TAYLOR Helen Nia 15/5
BOUCHER Chantal
11 HO Fidelia Uto 15/3
HO Fidelia
54 DEBONO Lindsay Uwo 15/3
MCCAFFREY Maddy
43 SHERYAR Luzha Qfc 15/10
MCCAFFREY Maddy
22 MCCAFFREY Maddy Tre 15/3
MCCAFFREY Maddy
27 GOMERSALL Alison Qfc 15/9
MAISONNEUVE Alexandra
38 MAISONNEUVE Alexandra Ccs 15/13
VICKERS Beth
59 15/11
VICKERS Beth
6 VICKERS Beth Mac
LI Karina
7 LI Karina Hhf 15/8
LI Karina
58
LI Karina
39 HAMELIN Lucie Met 15/4
HAMELIN Lucie
26 RAMIREZ-REEVES Zoe Uwo 15/13
LI Karina
23 FORDE Alison Xel 15/8
FORDE Alison
42 DESGAGNE Danelle Rmc 15/5
FOUNTAIN Jacqueline
55 HORLACHER MONTPETIT Keolani Nia 15/10
FOUNTAIN Jacqueline
10 FOUNTAIN Jacqueline Wfc 15/2
LI Karina
15 LEE Delia Yrk 15/13
LEE Delia
50 FAN Jasmine Uwo 15/8
LEE Delia
47 CASTIEN Francis Rmc 15/4
CAMPBELL Kelly
18 CAMPBELL Kelly Mac 15/13
ROGERS Anna
31 HUI Andrea Uwo 15/4
HUI Andrea
34 CURRAN Megan Una 15/10
ROGERS Anna
63 15/0
ROGERS Anna
2 ROGERS Anna Qfc

Overall ranking

Ranking Name First name Country Club
1 SIBERT Catriona GBR OTT
2 LI Karina CAN HHF
3 BOUCHER Chantal CAN RMC
3 LI Angela CAN HHF
5 ROGERS Anna CAN QFC
6 LI Michelle CAN TFC
7 MOYANO Daniella CAN RMC
8 MCCAFFREY Maddy CAN TRE
9 VICKERS Beth CAN MAC
10 JARVIS Miranda CAN UTO
11 FOUNTAIN Jacqueline CAN WFC
12 BRANSCH Kiah CAN UTO
13 WANG Mengqi CAN UTO
14 TAYLOR Helen CAN NIA
15 LEE Delia CAN YRK
16 CHUA Nancy CAN QFC
17 HO Fidelia CAN UTO
18 LANDON BROWNE Ayesha CAN CAR
19 CAMPBELL Kelly CAN MAC
20 LI Jia Hua CAN HHF
21 FORDE Alison CAN XEL
22 BEAUDETTE Jennifer CAN NIA
23 CHAN Tiffany CAN QFC
24 LINK Sara CAN TRE
25 FERNANDES Michelle CAN UWO
26 HUI Andrea CAN UWO
27 BROCK Sascha CAN MET
28 TRETHEWEY Caileigh CAN TRE
29 HAMELIN Lucie CAN MET
29 MAISONNEUVE Alexandra CAN CCS
31 HICKS Brittany CAN MAC
32 FISHER Christine CAN NIA
33 EIDUKAS MOONEY Dayna CAN RYE
34 SUN Faye CAN QFC
35 RAMIREZ-REEVES Zoe CAN UWO
36 GOMERSALL Alison CAN QFC
37 TEGHTMEYER Meghan CAN TRE
38 PATTERSON Sarah CAN QFC
39 CURRAN Megan CAN UNA
40 MADDALENA Alicia CAN UWO
41 CHAN Crystal CAN MAC
42 WORRON Stephanie CAN TRE
43 HURTADO Emilia CAN UWO
44 DESGAGNE Danelle CAN RMC
45 SHERYAR Luzha CAN QFC
46 CHIN Nicole CAN QFC
47 CASTIEN Francis CAN RMC
48 PEETERS Courtney CAN TRE
49 DEVRIES Jessica (mav) CAN QFC
50 FAN Jasmine CAN UWO
51 BOGDANOVICH Samantha CAN RYE
52 TURNER Nicole CAN UNA
53 LANGE Jennifer CAN NIA
54 DEBONO Lindsay CAN UWO
54 HORLACHER MONTPETIT Keolani CAN NIA
54 LEE Florence CAN RYE
 

Competition Starts

18.11.2017 08:00 -100 Days

Sponsors

Fencing Time