Brock Fencing Open 2017

Hosted by the Brock University Varsity Fencing Team and Niagara Swords Fencing Club

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Results 2011 2011 Senior Men's Sabre

2011 Senior Men's Sabre

E-mail Print PDF

Senior Men's Sabre - Brock Open 2011

Poules, round no 1

Poule no 1 V/M Indicator HS
TOUGH Graham Rmc V V V 0 V 4 4/6 8 24
JASON Page Nia 3 0 3 1 3 V 1/6 -12 15
HEYES Evan Car 2 V 3 0 2 V 2/6 -6 17
LOCKNICK Bram Uto 1 V V 3 V V 4/6 6 24
RODRIGUEZ Fausto Bfc V V V V V V 6/6 24 30
KASUNIC Mike Efc 0 V V 1 2 V 3/6 -3 18
LEUNG Mathias Qfc V 2 3 1 0 1 1/6 -17 12

Poule no 2 V/M Indicator HS
CHENG YUAN Alex Tre 1 V 3 3 1 1 1/6 -13 14
HUANG George Qfc V V V V V 2 5/6 12 27
SABOURIN Pierre-Olivier Rmc 2 0 V 3 V 0 2/6 -10 15
MCANENY Bren --- V 3 2 V 3 2 2/6 -7 20
LANDRY Brian Xel V 3 V 4 V V 4/6 8 27
MATHARU Sukhveer Uto V 3 3 V 2 V 3/6 1 23
KSARA Samir Mac V V V V 1 3 4/6 9 24

Poule no 3 V/M Indicator HS
CONROY Justin Rmc 3 V V 1 4 4 2/6 -3 22
KENNEL Brandon Uwo V 1 V 4 1 V 3/6 -5 21
CIANCONE Michael Wfc 3 V V V 4 V 4/6 12 27
BLOMMESTEIN Bert Bfc 2 4 1 V 4 V 2/6 -5 21
FLOREA Paul Uto V V 1 4 2 V 3/6 -1 22
MAHDAVI RAD Ali Mac V V V V V V 6/6 13 30
ZHANG Michael Qfc V 4 2 2 3 2 1/6 -11 18

Poule no 4 V/M Indicator HS
FITZPATRICK Logan Wfc V 1 V 1 3 2 2/6 -5 17
WANG He Nia 0 0 V 2 0 0 1/6 -21 7
KENNEL Andrew Uwo V V V V V 1 5/6 11 26
SPROTT Adam (red) Qfc 2 3 2 4 1 0 0/6 -18 12
ALABOUSI Mostafa Mac V V 4 V 3 0 3/6 0 22
WANG Andrew Uto V V 3 V V V 5/6 15 28
DUBOIS BOUDAZZA Michael Ott V V V V V 1 5/6 18 26

Poule no 5 V/M Indicator HS
BEAUCAGE-GAUVREAU Francois Qfc V V V V V V 6/6 19 30
MCNULTY Brendan Mac 2 2 V 4 V V 3/6 3 23
TOPRANI Akash Uto 0 V V 2 V V 4/6 8 22
KNEITZ Jason Tre 4 2 2 V V V 3/6 1 23
BIRCHALL Andrew Rmc 3 V V 1 V V 4/6 1 24
VAN STAALDUINEN Pieter Nia 0 2 0 2 3 3 0/6 -20 10
SKIPPER Andre Uwo 2 1 0 4 4 V 1/6 -12 16

Poule no 6 V/M Indicator HS
PRESTON Alex Nia 1 0 3 0 0 0/5 -21 4
NG Eric Uwo V V V V V 5/5 20 25
BEARSS Ryan Rmc V 2 V V V 4/5 12 22
CREIGHTON Jonathan Qfc V 1 1 V 2 2/5 -7 14
MORGAN Matt Tre V 1 1 3 2 1/5 -8 12
HUTCHINGS Charlies Cut V 0 3 V V 3/5 4 18

Poule no 7 V/M Indicator HS
MORRIS Steven Rmc 3 V V V V V 5/6 10 28
NGO Brian Uwo V 2 1 V V V 4/6 7 23
WINTLE Jimmy Qfc 2 V V V V V 5/6 16 27
CASTELLANI Eric Rmc 4 V 1 V V V 4/6 9 25
LALONDE Alexandre Rye 3 1 0 1 1 1 0/6 -23 7
GAJRAJ Rhiad Uto 2 2 0 1 V 2 1/6 -14 12
FREDDIE Hermack Tre 2 0 3 3 V V 2/6 -5 18

Tableau of 64

1 RODRIGUEZ Fausto Bfc
RODRIGUEZ Fausto
64
RODRIGUEZ Fausto
33 FITZPATRICK Logan Wfc 15/11
FITZPATRICK Logan
32 FREDDIE Hermack Tre 15/11
RODRIGUEZ Fausto
17 TOPRANI Akash Uto 15/14
TOPRANI Akash
48 LALONDE Alexandre Rye 15/2
TOPRANI Akash
49 15/4
TOUGH Graham
16 TOUGH Graham Rmc
RODRIGUEZ Fausto
9 KENNEL Andrew Uwo 15/9
KENNEL Andrew
56
MATHARU Sukhveer
41 CHENG YUAN Alex Tre 15/12
MATHARU Sukhveer
24 MATHARU Sukhveer Uto 15/2
MATHARU Sukhveer
25 ALABOUSI Mostafa Mac 15/6
ALABOUSI Mostafa
40 JASON Page Nia 15/14
HUANG George
57 15/13
HUANG George
8 HUANG George Qfc
MAHDAVI RAD Ali
5 DUBOIS BOUDAZZA Michael Ott 15/14
DUBOIS BOUDAZZA Michael
60
DUBOIS BOUDAZZA Michael
37 MORGAN Matt Tre 15/7
KENNEL Brandon
28 KENNEL Brandon Uwo 15/5
CIANCONE Michael
21 HUTCHINGS Charlies Cut 15/13
HUTCHINGS Charlies
44 WANG He Nia by penalty
CIANCONE Michael
53 15/8
CIANCONE Michael
12 CIANCONE Michael Wfc
MAHDAVI RAD Ali
13 CASTELLANI Eric Rmc 15/6
CASTELLANI Eric
52
CASTELLANI Eric
45 SPROTT Adam (red) Qfc 15/11
BIRCHALL Andrew
20 BIRCHALL Andrew Rmc 15/8
MAHDAVI RAD Ali
29 CREIGHTON Jonathan Qfc 15/12
CREIGHTON Jonathan
36 SABOURIN Pierre-Olivier Rmc 15/9
MAHDAVI RAD Ali
61 15/2
MAHDAVI RAD Ali
4 MAHDAVI RAD Ali Mac
BEAUCAGE-GAUVREAU Francois
3 BEAUCAGE-GAUVREAU Francois Qfc 15/9
BEAUCAGE-GAUVREAU Francois
62
BEAUCAGE-GAUVREAU Francois
35 MCANENY Bren --- 15/4
CONROY Justin
30 CONROY Justin Rmc 15/9
BEAUCAGE-GAUVREAU Francois
19 LOCKNICK Bram Uto 15/5
LOCKNICK Bram
46 VAN STAALDUINEN Pieter Nia 15/6
LOCKNICK Bram
51 15/8
KSARA Samir
14 KSARA Samir Mac
BEAUCAGE-GAUVREAU Francois
11 BEARSS Ryan Rmc 15/4
BEARSS Ryan
54
BEARSS Ryan
43 LEUNG Mathias Qfc 15/12
MCNULTY Brendan
22 MCNULTY Brendan Mac 15/4
BEARSS Ryan
27 KASUNIC Mike Efc 15/11
KASUNIC Mike
38 ZHANG Michael Qfc 15/13
WINTLE Jimmy
59 15/7
WINTLE Jimmy
6 WINTLE Jimmy Qfc
BEAUCAGE-GAUVREAU Francois
7 WANG Andrew Uto 15/6
WANG Andrew
58
WANG Andrew
39 SKIPPER Andre Uwo 15/5
FLOREA Paul
26 FLOREA Paul Uto 15/7
WANG Andrew
23 KNEITZ Jason Tre 15/9
KNEITZ Jason
42 GAJRAJ Rhiad Uto 15/5
MORRIS Steven
55 15/12
MORRIS Steven
10 MORRIS Steven Rmc
NG Eric
15 LANDRY Brian Xel 15/14
LANDRY Brian
50
LANDRY Brian
47 PRESTON Alex Nia 15/9
NGO Brian
18 NGO Brian Uwo 15/6
NG Eric
31 BLOMMESTEIN Bert Bfc 15/7
HEYES Evan
34 HEYES Evan Car 15/4
NG Eric
63 15/9
NG Eric
2 NG Eric Uwo

Overall ranking

Ranking Name First name Country Club
1 BEAUCAGE-GAUVREAU Francois CAN QFC
2 MAHDAVI RAD Ali CAN MAC
3 NG Eric CAN UWO
3 RODRIGUEZ Fausto CAN BFC
5 WANG Andrew CAN UTO
6 BEARSS Ryan CAN RMC
7 CIANCONE Michael CAN WFC
8 MATHARU Sukhveer CAN UTO
9 DUBOIS BOUDAZZA Michael CAN OTT
10 WINTLE Jimmy CAN QFC
11 HUANG George CAN QFC
12 MORRIS Steven CAN RMC
13 CASTELLANI Eric CAN RMC
14 LANDRY Brian CAN XEL
15 TOPRANI Akash CAN UTO
16 LOCKNICK Bram CAN UTO
17 KENNEL Andrew CAN UWO
18 KSARA Samir CAN MAC
19 TOUGH Graham CAN RMC
20 NGO Brian CAN UWO
21 BIRCHALL Andrew CAN RMC
22 HUTCHINGS Charlies CAN CUT
23 MCNULTY Brendan CAN MAC
24 KNEITZ Jason CAN TRE
25 ALABOUSI Mostafa CAN MAC
26 FLOREA Paul CAN UTO
27 KASUNIC Mike CAN EFC
28 KENNEL Brandon CAN UWO
29 CREIGHTON Jonathan CAN QFC
30 CONROY Justin CAN RMC
31 FITZPATRICK Logan CAN WFC
32 HEYES Evan CAN CAR
33 BLOMMESTEIN Bert CAN BFC
34 FREDDIE Hermack CAN TRE
35 MCANENY Bren USA ---
36 SABOURIN Pierre-Olivier CAN RMC
37 MORGAN Matt CAN TRE
38 ZHANG Michael CAN QFC
39 SKIPPER Andre CAN UWO
40 JASON Page CAN NIA
41 CHENG YUAN Alex CAN TRE
42 GAJRAJ Rhiad CAN UTO
43 LEUNG Mathias CAN QFC
44 SPROTT Adam (red) CAN QFC
45 VAN STAALDUINEN Pieter CAN NIA
46 PRESTON Alex CAN NIA
47 LALONDE Alexandre CAN RYE
 

Competition Starts

18.11.2017 08:00 -100 Days

Sponsors

Fencing Time