Brock Fencing Open 2017

Hosted by the Brock University Varsity Fencing Team and Niagara Swords Fencing Club

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Results 2010 2010 Senior Women's Foil

2010 Senior Women's Foil

Print PDF

Poules, round no 1

Poule no 1 V/M Indicator HS
CHIAPPETTA Kathleen Rye 1 0 0 0 4 0/5 -20 5
LAWRENCE Shonesee Nia V V 3 V V 4/5 15 23
KALABOUKAS Tania Bfc V 0 1 1 1 1/5 -12 8
LAFORTUNE Marilyn Rmc V V V 3 V 4/5 14 23
RAMIREZ-REEVES Zoe Uwo V 1 V V V4 4/5 10 20
PEETERS Courtney Tre V 1 V 0 1 2/5 -7 12

Poule no 2 V/M Indicator HS
WADDLE Jennifer Nia 0 3 1 V V V 3/6 1 19
SAPERA Nicki Rmc V V V V V V 6/6 26 30
CARTER Ariel Xel V 1 V V V 3 4/6 6 24
ZAITSAVA Valeryia Uwo V3 0 0 0 V 2 2/6 -13 10
SUN Faye Qfc 2 2 3 V V V 3/6 2 22
TECHTMEYER Megan Tre 0 0 2 2 1 V 1/6 -19 10
CAMPBELL Kelly Mac 3 1 V V 4 4 2/6 -3 22

Poule no 3 V/M Indicator HS
JARVIS Miranda Uto 1 1 V V V 1 3/6 -1 18
BROCK Sascha Met V 2 2 1 V 0 2/6 -8 15
ONG Sharon Rmc V V V V V 1 5/6 15 26
EIDUKAS-MOONEY Dayna Rye 0 V 1 4 4 0 1/6 -13 14
TRETHEWEY Caileigh Tre 4 V 0 V 2 0 2/6 -9 16
VICKERS Beth Mac 0 2 2 V V 1 2/6 -11 15
ZHAO Jenny Tfc V V V V V V 6/6 27 30

Poule no 4 V/M Indicator HS
HAMELIN Lucie Met V V V 3 V 4/5 12 23
CHIN Nicole Qfc 4 V 1 1 V4 2/5 -4 15
FISHER Christine Nia 2 1 2 0 V 1/5 -12 10
HO Fidelia Uto 0 V V 0 V 3/5 1 15
BOUCHER Chantal Rmc V V V V V 5/5 20 25
JEFFREY Kathryn Mko 0 3 2 1 1 0/5 -17 7

Poule no 5 V/M Indicator HS
THOMPSON Joanna Met V V V V 0 4/5 4 20
BEAUDETTE Jen Nia 0 3 1 3 0 0/5 -18 7
FERNANDES Michelle Uwo 4 V 1 2 1 1/5 -10 13
MOYANO Daniela Rmc 4 V V V 0 3/5 3 19
SIU Sarah Qfc 3 V V 4 1 2/5 -2 18
MARR Jodi Uto V V V V V 5/5 23 25

Poule no 6 V/M Indicator HS
CHANG Caitlin Qfc 3 1 3 3 V 1/5 -7 15
SEETOO Nicole Uto V4 V4 V V V4 5/5 15 22
Vongdara Brittny Car V 1 1 V 1 2/5 -1 13
LEE Delia Yrk V 1 V4 2 V 3/5 3 17
AGIER Marion Rmc V 1 2 V V 3/5 1 18
HAGEL Nicole Nia 3 1 V3 0 2 1/5 -11 9

Poule no 7 V/M Indicator HS
ROGERS Anna Qfc V V V V V 5/5 19 25
TAYLOR Helen Nia 1 V 2 V V 3/5 5 18
BRANSCH Kiah Uto 2 1 4 V V 2/5 -2 17
MCCAFFRYE Maddy Tre 2 V V V V 4/5 10 22
CHU Linette Rye 1 0 2 0 V 1/5 -15 8
LEE Mariette Mac 0 2 2 1 3 0/5 -17 8

Tableau of 32

1 ZHAO Jenny Tfc
ZHAO Jenny
32 ZAITSAVA Valeryia Uwo 15/5
ZHAO Jenny
17 LEE Delia Yrk 15/1
MOYANO Daniela
16 MOYANO Daniela Rmc 15/7
LAFORTUNE Marilyn
9 LAFORTUNE Marilyn Rmc 15/12
LAFORTUNE Marilyn
24 SIU Sarah Qfc 15/8
LAFORTUNE Marilyn
25 BRANSCH Kiah Uto 15/6
LAWRENCE Shonesee
8 LAWRENCE Shonesee Nia 15/9
LAFORTUNE Marilyn
5 ROGERS Anna Qfc 15/6
ROGERS Anna
28 CAMPBELL Kelly Mac 15/4
ROGERS Anna
21 WADDLE Jennifer Nia 15/7
RAMIREZ-REEVES Zoe
12 RAMIREZ-REEVES Zoe Uwo 15/12
ROGERS Anna
13 THOMPSON Joanna Met 15/12
THOMPSON Joanna
20 SUN Faye Qfc 15/6
BOUCHER Chantal
29 BROCK Sascha Met 15/3
BOUCHER Chantal
4 BOUCHER Chantal Rmc 15/5
LAFORTUNE Marilyn
3 MARR Jodi Uto 15/11
MARR Jodi
30 TRETHEWEY Caileigh Tre 15/1
MARR Jodi
19 HO Fidelia Uto 15/3
HO Fidelia
14 CARTER Ariel Xel 15/14
MARR Jodi
11 MCCAFFRYE Maddy Tre 15/3
JARVIS Miranda
22 JARVIS Miranda Uto 15/5
SEETOO Nicole
27 PEETERS Courtney Tre 15/4
SEETOO Nicole
6 SEETOO Nicole Uto 15/3
SAPERA Nicki
7 ONG Sharon Rmc 14/11
ONG Sharon
26 CHIN Nicole Qfc 15/10
ONG Sharon
23 Vongdara Brittny Car 15/9
Vongdara Brittny
10 HAMELIN Lucie Met 15/5
SAPERA Nicki
15 TAYLOR Helen Nia 15/7
TAYLOR Helen
18 AGIER Marion Rmc 15/7
SAPERA Nicki
31 VICKERS Beth Mac 15/4
SAPERA Nicki
2 SAPERA Nicki Rmc 15/0

Overall ranking

Ranking Name First name Country Club
1 LAFORTUNE Marilyn CAN RMC
2 SAPERA Nicki CAN RMC
3 MARR Jodi CAN UTO
3 ROGERS Anna CAN QFC
5 ZHAO Jenny CAN TFC
6 BOUCHER Chantal CAN RMC
7 SEETOO Nicole CAN UTO
8 ONG Sharon CAN RMC
9 LAWRENCE Shonesee CAN NIA
10 RAMIREZ-REEVES Zoe CAN UWO
11 THOMPSON Joanna CAN MET
12 TAYLOR Helen CAN NIA
13 MOYANO Daniela CAN RMC
14 HO Fidelia CAN UTO
15 JARVIS Miranda CAN UTO
16 Vongdara Brittny CAN CAR
17 HAMELIN Lucie CAN MET
18 MCCAFFRYE Maddy CAN TRE
19 CARTER Ariel CAN XEL
20 LEE Delia CAN YRK
21 AGIER Marion CAN RMC
22 SUN Faye CAN QFC
23 WADDLE Jennifer CAN NIA
24 SIU Sarah CAN QFC
25 BRANSCH Kiah CAN UTO
26 CHIN Nicole CAN QFC
27 PEETERS Courtney CAN TRE
28 CAMPBELL Kelly CAN MAC
29 BROCK Sascha CAN MET
30 TRETHEWEY Caileigh CAN TRE
31 VICKERS Beth CAN MAC
32 ZAITSAVA Valeryia CAN UWO
33 CHANG Caitlin CAN QFC
34 FERNANDES Michelle CAN UWO
35 HAGEL Nicole CAN NIA
36 FISHER Christine CAN NIA
37 KALABOUKAS Tania CAN BFC
38 CHU Linette CAN RYE
39 EIDUKAS-MOONEY Dayna CAN RYE
40 TECHTMEYER Megan CAN TRE
41 LEE Mariette CAN MAC
42 JEFFREY Kathryn CAN MKO
43 BEAUDETTE Jen CAN NIA
44 CHIAPPETTA Kathleen CAN RYE
 

Competition Starts

18.11.2017 08:00 -100 Days

Sponsors

Fencing Time