Brock Fencing Open 2017

Hosted by the Brock University Varsity Fencing Team and Niagara Swords Fencing Club

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Results 2012 2012 Y10 Mixed Foil

2012 Y10 Mixed Foil

E-mail Print PDF

Brock Open 2012
Y10 Mixed Foil

Poules, round no 1

Poule no 1 V/M Indicator HS
STEVENS Joshua Myf V V V V V V 6/6 29 30
BALOT Corinne Myf 1 2 2 V4 V 2 2/6 -7 16
PUOPOLO Aiden Myf 0 V 2 2 V 1 2/6 -11 15
POON Alvin Tfc 0 V V V 1 V 4/6 2 21
FANSOLATO Spencer Nia 0 3 V 2 V 2 2/6 -5 17
TURA Auden Uto 0 1 4 V 2 V4 2/6 -8 16
MAK Tinney Hhf 0 V4 V 3 V4 3 3/6 0 19

Poule no 2 V/M Indicator HS
WASOWICZ Franio Myf V V 3 V 3 3/5 7 21
SMITH Katia Myf 1 3 0 V 3 1/5 -9 12
STANG Karl Nia 4 V4 4 3 V 2/5 -1 20
POON Simon Tfc V4 V V V V 5/5 13 24
DILAWRI Anika Tfc 1 3 V 1 2 1/5 -11 12
LI Jiaan Hhf V4 V4 3 3 V 3/5 1 19

Poule no 3 V/M Indicator HS
GRAHAM Gwyneth Myf 4 0 1 V 4 1/5 -8 14
PURDON Frida Myf V 2 4 1 V 2/5 -6 17
WILLSON Burke Cfa V V V V V 5/5 17 25
ZHANG Songhao Steven Tfc V V 0 V 2 3/5 1 17
ESPANOL Zoe Msc 2 V 4 2 2 1/5 -6 15
FANG Serena Hhf V 4 2 V4 V 3/5 2 20

 

Ranking, round no 1

Ranking Name First name Country Club Victory/match Ind. Hs Group
1 STEVENS Joshua CAN MYF 1.000 29 30 qualifier
2 WILLSON Burke CAN CFA 1.000 17 25 qualifier
3 POON Simon CAN TFC 1.000 13 24 qualifier
4 POON Alvin CAN TFC 0.667 2 21 qualifier
5 WASOWICZ Franio CAN MYF 0.600 7 21 qualifier
6 FANG Serena CAN HHF 0.600 2 20 qualifier
7 LI Jiaan CAN HHF 0.600 1 19 qualifier
8 ZHANG Songhao Steven CAN TFC 0.600 1 17 qualifier
9 MAK Tinney USA HHF 0.500 0 19 qualifier
10 STANG Karl CAN NIA 0.400 -1 20 qualifier
11 PURDON Frida CAN MYF 0.400 -6 17 qualifier
12 FANSOLATO Spencer CAN NIA 0.333 -5 17 qualifier
13 BALOT Corinne CAN MYF 0.333 -7 16 qualifier
14 TURA Auden CAN UTO 0.333 -8 16 qualifier
15 PUOPOLO Aiden CAN MYF 0.333 -11 15 qualifier
16 ESPANOL Zoe CAN MSC 0.200 -6 15 qualifier
17 GRAHAM Gwyneth CAN MYF 0.200 -8 14 qualifier
18 SMITH Katia CAN MYF 0.200 -9 12 qualifier
19 DILAWRI Anika CAN TFC 0.200 -11 12 qualifier

 

Poules, round no 2

Poule no 1 V/M Indicator HS
WILLSON Burke Cfa 2 V V 2 4 4 V V 4/8 7 32
ZHANG Songhao Steven Tfc V V4 V V 3 1 V 2 5/8 4 30
LI Jiaan Hhf 0 2 V V 2 0 4 3 2/8 -11 21
MAK Tinney Hhf 1 2 3 1 4 3 2 1 0/8 -21 17
FANG Serena Hhf V 2 3 V V V V 0 5/8 7 30
POON Simon Tfc V V V3 V 3 3 0 4 4/8 -5 28
POON Alvin Tfc V V V V 2 V V V 7/8 17 37
WASOWICZ Franio Myf 0 3 V V 0 V 3 1 3/8 -9 22
STEVENS Joshua Myf 4 V V4 V3 V V 1 V 6/8 11 32

 

Poules, round no 2

Poule no 1 V/M Indicator HS
GRAHAM Gwyneth Myf V V V 1 3/4 4 16
SMITH Katia Myf 2 3 3 V 1/4 -4 13
BALOT Corinne Myf 1 V 2 V 2/4 -3 13
TURA Auden Uto 4 V V V 3/4 7 19
STANG Karl Nia V 2 3 2 1/4 -4 12

Poule no 2 V/M Indicator HS
PUOPOLO Aiden Myf 0 2 1 4 0/4 -13 7
PURDON Frida Myf V 4 V 1 2/4 2 15
ESPANOL Zoe Msc V V 2 V 3/4 3 17
DILAWRI Anika Tfc V 3 V V 3/4 10 18
FANSOLATO Spencer Nia V V 3 0 2/4 -2 13


Y10 Mixed Foil SHARKS

Ranking at the end of the poules

Ranking Name First name Country Club Victory/match Ind. Hs Group
1 STEVENS Joshua CAN MYF 12/14 40 62 qualifier
2 POON Alvin CAN TFC 11/14 19 58 qualifier
3 WILLSON Burke CAN CFA 9/13 24 57 qualifier
4 POON Simon CAN TFC 9/13 8 52 qualifier
5 FANG Serena CAN HHF 8/13 9 50 qualifier
6 ZHANG Songhao Steven CAN TFC 8/13 5 47 qualifier
7 WASOWICZ Franio CAN MYF 6/13 -2 43 qualifier
8 LI Jiaan CAN HHF 5/13 -10 40 qualifier
9 MAK Tinney USA HHF 3/14 -21 36 qualifier


Y10 Mixed Foil Minnows

Ranking at the end of the poules

Ranking Name First name Country Club Victory/match Ind. Hs Group
1 TURA Auden CAN UTO 5/10 -1 35 qualifier
2 DILAWRI Anika CAN TFC 4/9 -1 30 qualifier
3 ESPANOL Zoe CAN MSC 4/9 -3 32 qualifier
4 PURDON Frida CAN MYF 4/9 -4 32 qualifier
5 GRAHAM Gwyneth CAN MYF 4/9 -4 30 qualifier
6 FANSOLATO Spencer CAN NIA 4/10 -7 30 qualifier
7 BALOT Corinne CAN MYF 4/10 -10 29 qualifier
8 STANG Karl CAN NIA 3/9 -5 32 qualifier
9 SMITH Katia CAN MYF 2/9 -13 25 qualifier
10 PUOPOLO Aiden CAN MYF 2/10 -24 22 qualifier

 

 

Competition Starts

18.11.2017 08:00 -100 Days

Sponsors

Fencing Time